Списание Божия любов
Безплатен абонамент
Издателство Сияние
Църква Отдалече
Хваление и поклонение
Видео-служение Божията слава
Божия любов ТВ
Кино Божия любов
Пътнико свиден
Благата вест - Торонто
АГАПИ Интернет-бюлетини
Бюлетин Жътва
Изтегляне
Дарения
 

Църква Отдалече

Изтегляне

Всеки файл е в .mp3 формат с дължина на записа средно 30 минути.
Има 11 богослужения, всякo от които се състои от две части (два файла):


Богослужение 1, Част 1 (27.4 MB) Изтегляне
Богослужение 1, Част 2 (26.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 2, Част 1 (27.0 MB) Изтегляне
Богослужение 2, Част 2 (27.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 3, Част 1 (27.0 MB) Изтегляне
Богослужение 3, Част 2 (27.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 4, Част 1 (27.0 MB) Изтегляне
Богослужение 4, Част 2 (27.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 5, Част 1 (27.4 MB) Изтегляне
Богослужение 5, Част 2 (27.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 6, Част 1 (27.1 MB) Изтегляне
Богослужение 6, Част 2 (27.4 MB) Изтегляне
   
Богослужение 7, Част 1 (27.2 MB) Изтегляне
Богослужение 7, Част 2 (27.4 MB) Изтегляне
   
Богослужение 8, Част 1 (27.5 MB) Изтегляне
Богослужение 8, Част 2 (27.3 MB) Изтегляне
   
Богослужение 9, Част 1 (27.5 MB) Изтегляне
Богослужение 9, Част 2 (27.4 MB) Изтегляне
   
Богослужение 10, Част 1 (27.5 MB) Изтегляне
Богослужение 10, Част 2 (27.4 MB) Изтегляне
   
Богослужение 11, Част 1 (27.5 MB) Изтегляне
Богослужение 11, Част 2 (27.4 MB) Изтегляне