Списание Божия любов
Безплатен абонамент
Издателство Сияние
Църква Отдалече
Хваление и поклонение
Видео-служение Божията слава
Божия любов ТВ
Кино Божия любов
Пътнико свиден
Благата вест - Торонто
АГАПИ Интернет-бюлетини
Бюлетин Жътва
Изтегляне
Дарения
 

Църква Отдалече

Църква Отдалече е специално служение, посветено на хора, които по здравословни или други причини не могат да посещават местна църква или нямат в селището си такава.
Записани в студио, грижливо направени, богослуженията на Църква Отдалече (до момента 11 на брой) се разпространявани на касети, компакт дискове и във формат mp3. Презаписът е разрешен и поощрен!


Изтегляне

Касети и компакт дискове можете да си поръчате на e-mail адреса на Църква Отдалече, а mp3 файлове можете да изтеглите от нашия Център за изтегляне.


За контакти

Можете да се свържете с нас на адрес:
София 1220, ПК 87, Кирил Милчов Попов

Или на e-mail:
Църква Отдалече: carkvaotdaleche@mail.bg
П-р Кирил Попов: kirilos_popov@yahoo.com

 

Църква Отдалече във видео формат

Тук ще бъде публикувана Църква Отдалече във видео-формат. Това са споменатите по-горе аудио файлове, поставени във видео, което прави възможно показването на текста на песните, които се изпълняват в момента, за да можете да пеете заедно с нас.


Църква Отдалече 1

 

Благодаря на Господа и на вас за Църква Отдалече. Слава на Исус, защото Църквата е Негова, ние сме само безполезни слуги, но благодаря на Господа, че ви е вложил в сърцето и дал мъдрост да направите този сайт. Благославям всеки един брат и сестра от служение "Божия Любов". Бог ви води и за напред и да ви открива нови хоризонти. Така, както Неговата любов към нас никога не свършва, Святият Божи Дух да излива над вас мъдрост и откровения от дълбочините на Божието сърце!

Мария Атанасова, Раковски

Благословени да сте Божии деца, че това служение на Църква Отдалече послужи на моя умиращ баща. С Вашите проповеди ние поддържахме духовните му нужди, когато не можеше да присъства на църква. Святият Дух да ви движи и употребява. С Христовата любов поздрав - сестра Ваня, Казанлък.

Иванка Костова, Казанлък