Списание Божия любов
Безплатен абонамент
Издателство Сияние
Църква Отдалече
Хваление и поклонение
Видео-служение Божията слава
Божия любов ТВ
Кино Божия любов
Пътнико свиден
Благата вест - Торонто
АГАПИ Интернет-бюлетини
Бюлетин Жътва
Изтегляне
Дарения
 

Издателство Сияние

“Слово от Господа... за време като това” от Джони Ноер
Една изключително ценна и полезна пророческа книга.

Johny Noer: Word of God... for time like this
Поръчки можете да правите на адрес:
Издателство "Сияние", ПК 87, София 1220
И-мейл: godslovemagazine@gmail.com

Цена на книгата: 5 лв.
За 10 и повече бройки - отстъпка 20% от цената!

Благословено четене!

 

Очаквайте следващите книги на Издателство “Сияние”:


“Пусни Моите люде!” от Павел Тодоров
Авторът разказва подробно и по един много вълнуващ начин за служението на п-р Джони Ноер през 1989 г. (историческо събитие, свързано с падането на тоталитарния режим и раждането на свободата у нас), когато Бог за първи път го изпраща в България. Като участник в тези паметни събития, авторът на книгата живо и увлекателно разкрива реалността на всичко преживяно, основавайки се на своите ежедневни записки.

“Свитъците” от Джони Ноер
Посветена на смелите български мъже и жени, подписали през 1989 и 2014 година свитъците с декларация за пълно посвещение и служение на Бога. В тази книга подробно се разказва за подписването на свитъците и се подчертава огромното значение на този духовен акт.

“Поклонници на път към Ерусалим” от Джони Ноер
Джони Ноер подробно разказва своята история от времето, когато той още служи в Дания, до времето, когато Бог го призовава и той потегля с каравани из Европа, насочвайки се към Ерусалим.

“Бог казва: Аз ще те науча как да благоуспееш” от Джуди Майс
Дълбоки духовни истини и откровения, казани по един непринуден начин с практични съвети за благоуспяването ни в дух, душа и тяло.

“Приказки за всички” от Диан Хараламбов
Чудесни, завладяващи разкази във формата на приказки с богато духовно съдържание, разкриващи ни истини от реалния живот.

“Практическо ръководство за разчупване на проклятия и заклинания в живота ни” от Амос Дада
Много хора се борят с различни проклятия в живота си. Тази, основана на опит, факти и самото Божие слово книга би им помогнала да получат освобождение и да изпълнят Божията цел за своя живот.

Книга Божия любов, том I, II и III
Най-интересното и актуалното, публикувано в списание Божия любов от 1992 г. до днес. Живи свидетелства, интервюта, пророчески слова и ценни практични статии за хора от всяка възраст.

“Врати на небето - пламъци от пъкъла”
Илюстрирани истории от реалния живот, в които всеки ще намери себе си и е почти невъзможно да остане безразличен.