Списание Божия любов
Безплатен абонамент
Издателство Сияние
Църква Отдалече
Хваление и поклонение
Видео-служение Божията слава
Божия любов ТВ
Кино Божия любов
Пътнико свиден
Благата вест - Торонто
АГАПИ Интернет-бюлетини
Бюлетин Жътва
Изтегляне
Дарения
 

Хваление и Поклонение

Небесният Ерусалим

(Веселин Йотов, Ели Йотова, Йонка Начева, Кирил Попов)

- Песнарки -
Песнарка № 1, песни 1 - 125(287 kB) Изтегляне  PDF file 

- А -
Аз искам да съм като Теб (№ 58)(4.8 MB) Изтегляне Текст
Аз създадох България (№ 121)(5.0 MB) Изтегляне Текст
Аз съм твоя Бог (№ 2)(1.4 MB) Изтегляне Текст
Алелуя (Псалм 150)(2.1 MB) Изтегляне Текст
Алелуя, Исус е жив (№ 74)(2.1 MB) Изтегляне Текст
Алелуя, Царят наш е Той (№ 50)(1.5 MB) Изтегляне Текст

- Б -
Благословен е, който слави Господа (3.0 MB) Изтегляне Текст
Бог да пази България (№ 91)(7.4 MB) Изтегляне Текст
Бог да пази България (инструментал) (№ 91)(5.4 MB) Изтегляне Текст
Бог е тук (№ 100)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Бог свят и всемогъщ (№ 43)(3.1 MB) Изтегляне Текст
Бога святи прослави (№ 40)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Боже, тук Си (№ 125)(4.9 MB) Изтегляне Текст
Божието присъствие усещаме (№ 29)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Божията любов (№ 13)(1.2 MB) Изтегляне Текст

- В -
Велик е Господ (№ 82)(3.0 MB) Изтегляне Текст
Велики Боже (№ 87)(5.4 MB) Изтегляне Текст
Величайте Святия (№ 69)(1.4 MB) Изтегляне Текст
Величая Те (№ 120)(3.7 MB) Изтегляне Текст
Властта е на Бога (№ 115)(2.3 MB) Изтегляне Текст
Всеки може да дойде (№ 52)(1.9 MB) Изтегляне Текст
Всичко е възможно за Теб (№ 85)(2.8 MB) Изтегляне Текст
Възвисете името (№ 6)(3.7 MB) Изтегляне Текст
Възпейте Господа (№ 4)(3.7 MB) Изтегляне Текст
Върши Бог чудеса (№ 61)(3.3 MB) Изтегляне Текст

- Г -
Глас извисете (№ 5)(2.5 MB) Изтегляне Текст
Гледам Те, господи (№ 77)(3.6 MB) Изтегляне Текст
Говори, Господи (№ 124)(4.0 MB) Изтегляне Текст
Господ Бог върви напред (№ 44)(3.7 MB) Изтегляне Текст
Господ е Исус (№ 19)(1.9 MB) Изтегляне Текст
Грешници от всеки народ (№ 83)(2.5 MB) Изтегляне Текст

- Д -
Да, Той е Бог (№ 99)(3.6 MB) Изтегляне Текст
Днес е денят (№ 8)(5.2 MB) Изтегляне Текст
Днес разкъсва Бог вериги (№ 25)(1.8 MB) Изтегляне Текст
Днес живот за моята душа (№ 23)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Докосна ме (№ 102)(3.1 MB) Изтегляне Текст
Достоен Си (№ 122)(3.2 MB) Изтегляне Текст

- Е -
Емануил (№ 117)(2.5 MB) Изтегляне Текст

- З -
За всичко кажи благодаря (№ 28)(0.8 MB) Изтегляне Текст
За Твоята слава пеем (№ 38)(9.4 MB) Изтегляне Текст
За Твоята слава пеем (инструментал) (№ 38)(8.4 MB) Изтегляне Текст

- И -
И небесата разнасят (№ 73)(6.2 MB) Изтегляне Текст
И тогава, Дева ще се радва (№ 72)(2.0 MB) Изтегляне Текст
Изповядваме, че Ти Си Бог (№ 104)(2.9 MB) Изтегляне Текст
Името Божие славят (№ 59)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Исус е името на Господа (№ 80)(3.6 MB) Изтегляне Текст
Исус е победител (№ 113)(4.1 MB) Изтегляне Текст
Исус е тук сред нас (№ 24)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Исус, скъпо име Си за мен (№ 105)(1.8 MB) Изтегляне Текст
Исус, Теб прославяме (№ 10)(3.0 MB) Изтегляне Текст
Исуса прослави (№ 63)(7.9 MB) Изтегляне Текст
Исусе, Сине Божий (№ 60)(2.5 MB) Изтегляне Текст
Исусе, Твоята любов (№ 88)(3.2 MB) Изтегляне Текст

- Й -
Йеова Ире (№ 33)(1.7 MB) Изтегляне Текст

- К -
Като горски елен (№ 16)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Като Давид (3.9 MB) Изтегляне Текст
Като парещ огън (№ 76)(4.3 MB) Изтегляне Текст
Като парещ огън (инструментал) (№ 76)(4.3 MB) Изтегляне Текст

- Л -
Любя Те, Христе (№ 26)(5.5 MB) Изтегляне Текст

- М -
Мене Господ Исус спаси (№ 79)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Моето сърце вземи (№ 89)(4.7 MB) Изтегляне Текст
Мой Царю, Господарю >(4.4 MB) Изтегляне Текст
Мой Царю, Господарю (музика) (4.4 MB) Изтегляне Текст
Мощ и сила (№ 51)(4.3 MB) Изтегляне Текст

- Н -
На Теб пеем (№ 35)(3.0 MB) Изтегляне Текст
На Теб, Боже, принадлежи (№ 42)(3.8 MB) Изтегляне Текст
На Христа своя път предай (№ 116)(2.9 MB) Изтегляне Текст
На царете Той е Цар (№ 46)(1.5 MB) Изтегляне Текст
Не се срамувам (№ 48)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Небесата разказват (№ 27)(3.9 MB) Изтегляне Текст
Небесни, Татко (№ 110)(2.7 MB) Изтегляне Текст
Ново създание (№ 53)(2.7 MB) Изтегляне Текст

- О -
О, Господи, обичам Те (№ 30)(4.0 MB) Изтегляне Текст
О, Господи, тъй прекрасен Си (№ 3)(2.1 MB) Изтегляне Текст
Обединете се, хора (№ 18)(3.8 MB) Изтегляне Текст
От сърце благодарим (№ 21)(2.7 MB) Изтегляне Текст
Отдаваме Ти почит (№ 95)(4.3 MB) Изтегляне Текст

- П -
Пей алелуя на Христа (№ 57)(4.1 MB) Изтегляне Текст
Пейте Господу нова песен (№ 119)(4.1 MB) Изтегляне Текст
Преведи ме през вратите (4.5 MB) Изтегляне Текст
Преведи ме през вратите (музика) (4.5 MB) Изтегляне Текст
Пред нас щом сме с Бога (№ 20)(2.7 MB) Изтегляне Текст

- Р -
Реших да следвам Исус (№ 15)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Ръкопляскайте с ръце (№ 11)(2.5 MB) Изтегляне Текст
Ръце издигнете (№ 47)(2.5 MB) Изтегляне Текст

- С -
С радост пълна е мойта душа (№ 7)(1.1 MB) Изтегляне Текст
Свят и чудесен (№ 65)(2.5 MB) Изтегляне Текст
Свят Си Ти (№ 86)(3.6 MB) Изтегляне Текст
Свята е кръвта Му (№ 22)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Святи Душе (№ 101)(5.0 MB) Изтегляне Текст
Скоро, много скоро (№ 54)(2.9 MB) Изтегляне Текст
Слава на Исус Христос (№ 31)(3.2 MB) Изтегляне Текст
Слава на Исуса (№ 75)(3.0 MB) Изтегляне Текст
Слава на Исуса (иструментал) (№ 57)(1.5 MB) Изтегляне Текст
Слава, алилуя (№ 49)(2.7 MB) Изтегляне Текст
Слава, слава на всевишния (№ 12)(2.6 MB) Изтегляне Текст
Славим Те (№ 107)(2.1 MB) Изтегляне Текст
Славния Господ възпявайте (№ 94)(4.2 MB) Изтегляне Текст
Слез, Святи Душе (№ 108)(5.1 MB) Изтегляне Текст
Слей ни в едно, Боже (№ 81)(3.4 MB) Изтегляне Текст
Съд за тях не съществува (2.6 MB) Изтегляне Текст
Съд за тях не съществува (инструментал) (2.6 MB) Изтегляне Текст
Създател си Ти на всичко живо (№ 66)(6.9 MB) Изтегляне Текст
Създателю небесен (№ 36)(8.4 MB) Изтегляне Текст

- Т -
Ти си Алфа и Омега (№ 17)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Ти Си великия Бог (№ 64)(2.0 MB) Изтегляне Текст
Ти Си достоен, Господи (№ 109)(3.3 MB) Изтегляне Текст
Ти Си мой Цар (№ 98)(6.4 MB) Изтегляне Текст
Ти Си славен, мощен Бог (№ 32)(2.7 MB) Изтегляне Текст
То, Словото Ти (№ 34)(3.9 MB) Изтегляне Текст
Това, което Бог е започнал (№ 111)(1.9 MB) Изтегляне Текст
Тук е Царството (№ 37)(1.7 MB) Изтегляне Текст

- У -
Управлява ни, Бог (№ 45)(3.1 MB) Изтегляне Текст

- Ф -
Флагове на обич (№ 41)(2.1 MB) Изтегляне Текст

- Ц -
Цар Си Ти (№ 103)(4.6 MB) Изтегляне Текст

- Ч -
Чуй камбаните (№ 90)(3.1 MB) Изтегляне Текст

- Щ -
Ще има съживление (инструментал) (9.9 MB) Изтегляне Текст
Ще празнуваме (№ 55)(2.2 MB) Изтегляне Текст
Ще празнуваме, ще те хвалим (№ 14)(5.2 MB) Изтегляне Текст
Щом в лицето Ти се вгледам (№ 67)(5.1 MB) Изтегляне Текст
 

Любовта Ти Кръв Гореща

(Диан Хараламбов)

Любовта Ти Кръв Гореща (7.0 MB) Изтегляне
В трудност (инструментал) (5.5 MB) Изтегляне
Не със сила - Не със мощ (6.0 MB) Изтегляне
Мисия (инструментал) (4.8 MB) Изтегляне
Хвалете Господа-ковер (2.9 MB) Изтегляне
Риспект (инструментал) (3.8 MB) Изтегляне
Посееш ли семе в нивата (4.8 MB) Изтегляне
В молитва (инструментал) (3.3 MB) Изтегляне
Поклон пред Теб (3.1 MB) Изтегляне
Малка мелодия (3.9 MB) Изтегляне
 

Музика и размисли по Божието Слово   (Канал в YouTube)

(Диан Хараламбов)

Музика и размисли по Божието Слово - Част 1 Видео
Музика и размисли по Божието Слово - Част 2 Видео
Музика и размисли по Божието Слово - Част 3 Видео
Музика и размисли по Божието Слово - Част 4 Видео