Списание Божия любов
Безплатен абонамент
Издателство Сияние
Църква Отдалече
Хваление и поклонение
Видео-служение Божията слава
Божия любов ТВ
Кино Божия любов
Пътнико свиден
Благата вест - Торонто
АГАПИ Интернет-бюлетини
Бюлетин Жътва
Изтегляне
Дарения
 

АГАПИ Интернет-бюлетини

АГАПИ Интернет-бюлетини в PDF формат:
АГАПИ Интернет-бюлетин No.1, 03.2012 г. Изтегляне PDF file(6.72 MB)

АГАПИ Интернет-бюлетини в MS DOC формат за незрящи*:
АГАПИ Интернет-бюлетин No.1, 03.2012 г. Изтегляне DOC file (100 KB)

* Този формат на бюлетина е обработен специално за скъпоценните, незрящи българи. Съдържа изчистен текст, който се чете плавно от програмите за незрящи.

Благословено четене!

 
АГАПИ Интернет-бюлетин No.1, Март 2012 г.